สินเชื่อชุมชน ขับเคลื่อน ครัวเรือน 20,000 บาท

0 views
|

สินเชื่อชุมชน ขับเคลื่อน ครัวเรือน 20,000 บาท

ธ.ก.ส. โชว์ 2 โมเดลแก้ไขปัญหาความยากจน และสร้างระบบเศรษฐกิจ ชุมชนเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืน

Banner
Banner . . สมัครสมาชิกใหม่ . โปรโมชั่น . สมัครสมาชิกใหม่ . สมัครสมาชิกใหม่

Related videos