จัดโต๊ะหมู่บูชาในบ้านอย่างไรให้ถูกต้องและเหมาะสม

จัดโต๊ะหมู่บูชาในบ้านอย่างไรให้ถูกต้องและเหมาะสม

teakgold.net

การที่เราจะตัดสินใจมีโต๊ะหมู่เพื่อไว้บูชาพระในบ้านนั้น  สิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นอย่างมากก็คือการจัดวางให้เหมาะสมตามลักษณะและวัฒนธรรมที่ควรเป็น  โดยวิธีการจัดโต๊ะหมู่บูชานั้นจะจัดตามขนาดของพื้นที่  ตามกำลังทรัพย์ที่มีของเจ้าของบ้าน  รวมถึงจัดตามความเหมาะสมของแต่ละพิธีการที่ต้องใช้โต๊ะหมู่บูชาเป็นเครื่องประกอบพิธี

ปัจจุบันคนไทยเรานิยมใช้เฉพาะ โต๊ะหมู่บูชา 5หมู่ โต๊ะหมู่บูชา 7หมู่ และโต๊ะหมู่บูชา 9หมู่   โดยโต๊ะหมู่บูชา 5  นั้นมักจะใช้ในพื้นที่เล็กมีขนาดจำกัด ส่วนโต๊ะหมู่บูชา 7หมู่ และโต๊ะหมู่บูชา 9หมู่  มักจะใช้ในการประกอบพิธีการสำคัญ ที่ต้องมีพื้นที่กว้างพอควร ซึ่งอันที่จริงแล้วยังมีโต๊ะหมู่บูชาอีกหลากหลายขนาดแล้วแต่ความจำเป็นและความสำคัญของพิธีการนั้นๆ  เช่น โต๊ะหมู่ 12 โต๊ะหมู่ 14 และ  โต๊ะหมู่ 15 เป็นต้น

โดยนิยมตั้งเครื่องบูชาตามแบบโบราณที่ถือกันมาก็คือต้องประกอบด้วย   ธูป 3 ดอก เทียน 2 เล่มและดอกไม้ โดยมีความหมายและที่มาดังต่อไปนี้  กล่าวคือ  การจุดธูป ๓ ดอกนั้น เป็นการจุดเพื่อบูชาคุณของพระพุทธเจ้า 3 ประการอันได้แก่ พระปัญญาคุณ  พระวิสุทธิคุณ พระมหากรุณาธิคุณ ส่วนการจุดเทียน 2 เล่ม มีความหมาย คือ เล่มที่อยู่ด้านขวาของพระพุทธรูป หมายถึง พระธรรม ส่วนเล่มที่อยู่ด้านซ้ายของพระพุทธรูป หมายถึง  พระวินัย ส่วนเครื่องบูชาอื่นๆที่ใช้ประกอบเช่น พานพุ่ม  พานดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระถางธูป เชิงเทียน จะใช้ในจำนวนที่แตกต่างกันตามขนาดของโต๊ะหมู่ที่ใช้  ดังนี้

โต๊ะหมู่บูชาหมู่ 4 มีการจัดวางเครื่องบูชา คือ กระถางธูป 1 กระถาง  เชิงเทียน 1 คู่  พานดอกไม้ 2 พาน  แจกันดอกไม้ 2 คู่

โต๊ะหมู่บูชาหมู่ 5  มีการจัดวางเครื่องบูชา คือ กระถางธูป   1  กระถาง  เชิงเทียน 4  คู่  พานพุ่มดอกไม้ 5พาน  แจกันดอกไม้ 2 คู่

โต๊ะหมู่บูชาหมู่ 7  มีการจัดวางเครื่องบูชา คือ กระถางธูป 1 กระถาง เชิงเทียน 5 คู่ พานพุ่มดอกไม้ 5 พาน  แจกันดอกไม้ 2 คู่

โต๊ะหมู่บูชาหมู่ 9  มีการจัดวางเครื่องบูชา คือ กระถางธูป 1  กระถาง เชิงเทียน6  คู่ พานพุ่มดอกไม้  7พาน  แจกันดอกไม้ 3 คู่

Don't miss the stories follow and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.

ประตูไม้สักยุคใหม่ : ความงามที่คุณเอื้อมถึง

ความสุขง่ายๆยามบ่ายที่โต๊ะอาหารไม้สัก

Related posts
Your comment?
Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

error: Content is protected !!