3:50 pm - Tuesday November 12, 2019

การขายและการตลาดผ่าน instagram

 การขายและการตลาดผ่าน instagram

การขายสินค้าหรือ แนะนำโปรโมทตัวเองผ่าน Instagram ก็เป็นช่องทางที่สร้างความคุ้นเคยให้กับกลุ่มเป้าหมายได้ โดยเฉพาะการนำเสนอ การ presentation ตัวเองโดยผ่านอินสตาแกรม

ซึ่งจะช่วยให้กลุ่มลูกค้ารับรู้ผ่านแบรนด์และรูปภาพได้มากขึ้น การติดต่อสื่อสารกันก็ทำได้ง่ายขึ้น มีโอกาสที่จะขายสินค้าได้อย่างแน่นอน

การขาย และการตลาด บางครั้งคำสองคำนี้ดูเหมือนจะเป็นคำๆ เดียวกัน แต่หลายคนเข้าใจผิดแม้คำสองคำนี้จะมีความหมายใกล้เคียงกันก็ตาม การขาย ตามความหมายที่ผมเข้าใจได้ง่ายๆ นั่นคือกระบวนการหรือกิจกรรมที่นำไปสู่การซื้อสินค้าหรือบริการ

เทคนิคการขายของผ่าน ไอจี หรือ Instagram โดยมีความต้องการของผู้ซื้อและผู้ขายเป็นหลัก การขายสามารถทำได้โดยตรงนั่นคือการซื้อขายโดยผ่านบุคคลทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายเสนอการขายและผู้ตอบสนองสินค้าและบริการนั้นโดยการตกลงใจซื้อขายกันทำให้การซื้อขายมีความสมบูรณ์
นอกจากนี้ยังมีการซื้อซื้อขายโดยไม่ใช้บุคคลโดยตรงในการซื้อขาย เช่นขายของผ่านอินเตอร์เน็ต ขายของโดยผ่านไปรษณีย์ หรือการขายโดยให้ลูกค้าบริการตนเอง  เป็นต้น

ส่วนการตลาดคือกระบวนการและขั้นตอนที่ละเอียดมากขึ้นไปอีก ครอบคลุมหลายๆ ด้านทั้งการวางแผน วิเคราะห์ สร้างกิจกรรมที่เป็นผลดีในด้านการตลาด ซึ่งจะนำไปสู่ทิศทางและกำหนดระยะเวลาในการซื้อขายกันได้ โดยต้องมีการวัดผลอย่างชัดเจน

กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การขายคือส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมการตลาด เพื่อให้การตลาดที่วางไว้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้  ขั้นตอนการขายมีความยุ่งยากกว่าการตลาด เช่น การขายจำเป็นต้องมีสินค้าและบริการเป็นตัวกำหนดความต้องการและกำหนดทิศทางของกลุ่มลูกค้า และไม่สามารถซื้อขายกันได้หากไม่มีสินค้าซะก่อนนั่นเอง

แต่การตลาดเป็นการวางแผนไว้ก่อนหน้าที่จะมีสินค้าเกิดขึ้น  พูดง่ายๆคือไม่จำเป็นต้องมีสินค้าก่อนจึงจะสามารถทำการตลาดได้ การตลาดจึงสามารถเริ่มได้ก่อนการขาย เพื่อวางแผนให้มีการซื้อขายกันเกิดขึ้น ดังนั้นการวางแผนทางด้านการตลาดจึงเป็นสิ่งสำคัญ

การตลาดผ่าน Instagram คือแนวทางระยะยาวที่ต้องระดมสมอง คิด วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการขายขึ้นในลำดับต่อไป ดังนั้นการขายจึงมองภาพได้ชัดเจนและในระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นต่างกับ การตลาด ที่ตรงข้ามกับ การขาย อย่างสิ้นเชิง

image : blog.curalate.com

Don't miss the stories follow and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.
Filed in

ไอเดียสุดเจ๋ง วีดีโอสอนทำอาหารง่ายๆผ่าน Instagram 15 วิ

Related posts
Your comment?
Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

error: Content is protected !!