4:30 pm - Sunday May 19, 2019

SMEs แบงก์ เปิดอบรม ทายาทธุรกิจ รุ่นที่ 2/2557

 SMEs แบงก์เปิดอบรม ทายาทธุรกิจ รุ่นที่ 2/2557

ทุกวันนี้ คนรวยกันตั้งแต่อายุน้อยๆ กันทั้งนั้น  เพราะนอกจากจะมีช่องการขายมากกขึ้นกว่าเดิม  ทั้งขาย แลทำตลาดผ่านทางเว็บไซต์  ผ่านทางเฟสบุค ส่งอีเมล์  และช่องทางขายออนไลน์ต่างๆ มากมาย

อีกทั้งมีหน่วยงานรัฐบาลที่สนับสนุนการทำธุรกิจ เอส เอ็ม อี โดยตรงและหน่วยงานต่างๆ รวมทั้ง  SMEs แบงก์  ที่เป็นหน่วยงานมาสนับสนุน ธุรกิจ SMEs โดยตรง

ภาพ: smebank.co.th

ภาพ: smebank.co.th

ล่าสุด เอส เอ็ม อี แบงก์ หรือ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เปิดอบบมหลักสูตร ทายาทธุรกิจ รุ่นที่ 2 ปี 2557 โดยเป็นการ่วมมือระหว่าง กรมส่งเสริมมการส่งออก กระทรวงอุตตสาหกรรม เพื่อสร้างรากฐานและความเข้าใจการประกอบธุรกิจ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการที่จะก้าวไปสู่การเป็นเจ้าของกิจการที่ประสบความสำเร็จในอนาคต

และนอกจากนี้  SMEs Bank ยังมีแหล่งเงินทุนในการประกอบธุรกิจ จากสถาบันการเงิน จากทางภาครัฐและหน่วยงานเอกชนที่ให้คำปรึกษาทางด้านเงินลงทุนอีกด้วย

สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วม ทายาทธุรกิจ รุ่นที่ 2/2557 ต้องเป็นเจ้าของกิจการที่เปิดใหม่ไม่เกิน 3 ปี และบุคคลทั่วไป ผู้ทำงานอิสระ หรือผู้ที่ว่างาน ที่สนใจการประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือเป็นเจ้ากิจการรายใหม่ที่ไม่เคยจดทะเบียนพานิชย์กับหน่วยงานรัฐมาก่อน และมีอายุตั้งแต่ 20-60 ปี

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-295-4588-9 ที่ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการ เอส เอ็ม อี แบงก์ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 9 พฤษภาคม 2557 นี้

 

Don't miss the stories follow and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.

แฟรนไชส์แปลกใหม่ ธุรกิจอำลาสัตว์เลี้ยง

Microsoft หยุดให้บริการ window xp แล้ว

Related posts
Your comment?
Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

error: Content is protected !!