6:31 pm - Friday November 22, 2019

สินเชื่อสำหรับคนค้าขาย ขยายธุรกิจ SMEs

สินเชื่อสำหรับคนค้าขาย ขยายธุรกิจ SMEs เพื่อการลงทุน

สำหรับการเริ่มต้นทำธุรกิจ การมีเงินทุนสำรอง ย่อมทำให้กิจการดำเนินอย่างราบรื่นไม่สะดุด แต่หลายธุรกิจก็มีปัญหาทางการเงินได้ เพราะขาดสภาพคล่องทางการเงิน ดังนั้น การมีแหล่งเงินกู้เป็นสำหรับธุรกิจ  ไม่ว่าจะเป็นคนทำมาค้าขาย  หรือแม้แต่ ธุรกิจ SME รายเล็ก รายใหญ่  หลายธุรกิจต้องการเงินหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ  ทั้งต้องมีกระแสเงินสด ให้เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน

ดังนั้น วันนี้ Online One Click พอดีไปเจอะเจอแหล่งเงินกู้  หรือ สินเชื่อสำหรับธุรกิจค้าขาย หรือ สินเชื่อ SMEs ของธนาคารชั้นนำ จึงขอโอกาสมาแนะนำ สำหรับคนทำมาค้าขาย หรือเจ้าของกิจการที่ต้องการแหล่งเงินกู้ในการดำเนินธุรกิจให้เกิดสภาพคล่องทางการเงิน

แหล่งเงินกู้ธุรกิจ เพื่อการลงทุน อันดับแรก คือ สินเชื่อเพื่อขายธุรกิจ ต่างแขนง ของธนาคารไทยพานิชย์ เป็นสินเชื่อสำหรับนักธุรกิจที่ต้องการขยายกิจการไปทำกิจการอื่นที่ต่างจากธุรกิจเดิม  โดยเป็นธุรกิจที่ต่างจากกิจการ หรือธุรกิจที่ทำอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้เกิดสภาพคล่องสำหรับธุรกิจใหม่ โดยมีแหล่งเงินก็สูงสุดถึง 5,000,000 บาท  และสมารถผ่อนชำระสูงสุดได้ยาวนานถึง 7 ปี  ผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.scb.co.th หรือ โทร . 02-277-7777 ,02-722-2222

แหล่งเงินกู้ธุรกิจ อันดับสอง คือ สินเชื่อเพื่อคนค้าขาย ของธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย  เหมาะสำหรับนนักธุรกิจรายย่อย หรือเจ้าของกิจการที่ต้องการเงินกู้ในการดำเนินธุรกิจ  โดยธนาคารอนุมัติเงินกู้สูงสุดถึง 10 ล้านบาท  เพียงแค่ผู้ประกอบการมีสินทรัพย์  หรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน ไม่ว่าจะเป็น บ้าน ที่ดิน และยังสิทธิในการกู้อีกมากมาย  สามารถดูข้อมูลได้ที่ www.tcrbank.com หรือ โทร . 02-697-5454

แหล่งเงินกู้สำหรับธุรกิจ อันดับสุดท้าย  คือ สินเชื่อเพื่อ SME ของธนาคาร ICBC  ไอซีบีซี ไทย เป็นสินเชื่อสำหรับธุรกิจยรายย่อย เพื่อไม่ให้เกิดเงินสะดุด หรือ เพื่อต่อยอด ขยายการเติบโตของกิจการ โดยธนาคารอนุมัติวงเงินสินเชื่อ แบบ 100 % จากหลักทรัพย์ และอนุมัติเร็วทันใจ และให้การเงินหมุนเวียนอย่างราบรื่น   สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติ่มได้ที่ www.icbcthai.com หรือ โทร .02-629-5588

Don't miss the stories follow and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.

สีแบบไหน ถูกโฉลกกับ แบรนด์ ร้านค้า บริษัท

5 กลยุทย์บริหารธุรกิจ ในแบบฉบับเกาหลี

Related posts
One Response to “สินเชื่อสำหรับคนค้าขาย ขยายธุรกิจ SMEs”
  1. # July 18, 2014 at 11:21 am

    เงือนไขมากๆดีแต่โฆษนาทุกแบงค์

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

error: Content is protected !!