2:00 pm - Thursday November 15, 2018

ข้อดีของการจัดอบรม ฝ่าย Sales & Marketing

ข้อดีของการจัดอบรม ฝ่าย Sales & Marketing

            ถ้าเป็นในระดับผู้บริหารที่จะวางกลยุทธ์ด้านงานขาย เขาจะทราบดีว่า ปัญหาใหญ่ๆของธุรกิจ มักเกิดขึ้นจากภายในองค์กรเสมอ นอกเหนือไปจากบุคลากรแล้ว สิ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญคือ ระบบนั้นเอง  เพราะทุกๆกลยุทธ์ด้านการขาย ด้านทำการตลาด มันจำเป็นอย่างมากที่จะต้องวางแผนอย่างรอบคอบ เพราะทุกธุรกิจ จะมี 3 ส่วนหลักๆ ที่ไม่ควรมองข้ามไป นั้นก็คือ สินค้าหรือบริการ   บุคลากร และ สุดท้ายคือระบบ กลยุทธ์การขาย และการตลาด ถือเป็นส่วนสำคัญที่จะคอยขับเคลื่อนธุรกิจ

            เพราะฉะนั้นแล้ว การจัดอบรม ฝ่าย Sales & Marketing  จึงมีความจำเป็นอย่างมาก ที่เราต้องใส่ข้อมูล และความรู้ลงไปในระบบของเรา นั้นก็คือการจัดอบรมพนักงานนั้นเอง ถ้าเป็นในระดับพนักงานจะเริ่มต้นตั้งการสร้างทัศนคติต่องานขาย ความเข้าใจต่อกระบวนการทำงานที่เป็นระบบไปจนถึงการเสริมเทคนิคต่างๆที่จำเป็นตามสานการณ์ อาทิ เช่น การวิเคราะห์และวางแผนการขาย การสร้างยอดขาย การเจรจาต่อรอง  การตอบข้อโต้แย้ง การปิดการขาย เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับระดับปฏิบัติการอย่างพนักงานทุกคน

         อีกส่วนที่น่าสนใจก็คือ มีหลักการด้านจิตวิทยา เพื่อช่วยในเรื่องการวิเคราะห์สถานการณ์ การประสานงาน การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ

เพราะส่วนงานนี้จะทำให้ส่วนงานด้านการขายทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สร้างยอดขายได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  การจัดระบบด้านขายขายให้เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพนั้น จะทำให้การสร้างยอดขายเป็นไปได้ด้วยความไหลลื่นและสามารถสร้างระบบต่อยอดได้ในทุกๆปี  ทำให้องค์กรคาดการณ์ผลประกอบการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ใกล้เคียงความจริงมากที่สุด  จะนำมาซึ่งความมีเสถียรของระบบในองค์กร  หากระบบด้านขายไม่เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพที่ดีพอ  การทำงานมีความซับซ้อนไม่ชัดเจน  และรวมไปถึงการแชร์ผลประโยชน์จากยอดขายไม่ลงตัว ย่อมส่งผลอย่างมากต่อการบริหารงานในภาพรวม

            และทั้งหมดมันจะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อเราใส่ข้อมูลลงไปเพื่อให้เกิดผล พนักงานระดับปฎิบัติการ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายขายหรือการตลาด ต้องมาเรียนรู้และเริ่มต้นปูพื้นฐาน และพัฒนาไปพร้อมๆกัน เพื่อที่จะได้มีเป้าหมายร่วมกัน คิดเห็นในทางเดียวกัน ซึ่งทั้งหมดจะถูกรวมอยู่ไว้ในการจัดอบรมที่ทางบริษัทจัดขึ้น นั้นคือข้อดีที่จะวัดความเป็นไปของบริษัทนั้นๆได้

            การที่ต้องดูแลการทำงานของฝ่าย Sale นั้น จำเป็นจะต้องมีรูปแบบที่รวดเร็ว ถูกต้องในการทำงาน หากมีสิ่งใดติดขัดจะส่งผลต่อการทำงานในภาพรวมอย่างแน่นอน พนักงานในส่วนของ Sale Support จึงเป็นส่วนงานที่มีความสำคัญมากเช่นกัน เมื่อองค์กรใดที่ต้องการสร้างระบบด้านงานขายในภาพรวมทั้งหมดให้มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด และยั่งยืนตลอดไป

image : salesforaccountants.com

The following two tabs change content below.

อาจารย์โก้ CEO ONLINE

ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน eCommerce Online Marketing ประสบการณ์กว่า 10 ปี บริการรับทำการตลาดออนไลน์ อบรม สัมนา Google Facebook SEO ยินดีให้คำแนะนำการตลาดออนไลน์ และปรึกษาการเริ่มต้น ทำธุรกิจออนไลน์ ฟรี ติดต่อสอบถาม LINE ID : @ceoonline (มี @ ด้วย)
Don't miss the stories follow and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.

ข้อดีของการจัดอบรมพนักงานฝ่ายการตลาด

การตลาดออนไลน์ สำหรับฝ่ายขาย

Related posts
Your comment?
Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

error: Content is protected !!