10:28 pm - Wednesday April 1, 2020

ข้อดีของการจัดอบรม ฝ่าย Sales & Marketing

ข้อดีของการจัดอบรม ฝ่าย Sales & Marketing

            ถ้าเป็นในระดับผู้บริหารที่จะวางกลยุทธ์ด้านงานขาย เขาจะทราบดีว่า ปัญหาใหญ่ๆของธุรกิจ มักเกิดขึ้นจากภายในองค์กรเสมอ นอกเหนือไปจากบุคลากรแล้ว สิ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญคือ ระบบนั้นเอง  เพราะทุกๆกลยุทธ์ด้านการขาย ด้านทำการตลาด มันจำเป็นอย่างมากที่จะต้องวางแผนอย่างรอบคอบ เพราะทุกธุรกิจ จะมี 3 ส่วนหลักๆ ที่ไม่ควรมองข้ามไป นั้นก็คือ สินค้าหรือบริการ   บุคลากร และ สุดท้ายคือระบบ กลยุทธ์การขาย และการตลาด ถือเป็นส่วนสำคัญที่จะคอยขับเคลื่อนธุรกิจ

            เพราะฉะนั้นแล้ว การจัดอบรม ฝ่าย Sales & Marketing  จึงมีความจำเป็นอย่างมาก ที่เราต้องใส่ข้อมูล และความรู้ลงไปในระบบของเรา นั้นก็คือการจัดอบรมพนักงานนั้นเอง ถ้าเป็นในระดับพนักงานจะเริ่มต้นตั้งการสร้างทัศนคติต่องานขาย ความเข้าใจต่อกระบวนการทำงานที่เป็นระบบไปจนถึงการเสริมเทคนิคต่างๆที่จำเป็นตามสานการณ์ อาทิ เช่น การวิเคราะห์และวางแผนการขาย การสร้างยอดขาย การเจรจาต่อรอง  การตอบข้อโต้แย้ง การปิดการขาย เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับระดับปฏิบัติการอย่างพนักงานทุกคน

         อีกส่วนที่น่าสนใจก็คือ มีหลักการด้านจิตวิทยา เพื่อช่วยในเรื่องการวิเคราะห์สถานการณ์ การประสานงาน การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ

เพราะส่วนงานนี้จะทำให้ส่วนงานด้านการขายทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สร้างยอดขายได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  การจัดระบบด้านขายขายให้เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพนั้น จะทำให้การสร้างยอดขายเป็นไปได้ด้วยความไหลลื่นและสามารถสร้างระบบต่อยอดได้ในทุกๆปี  ทำให้องค์กรคาดการณ์ผลประกอบการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ใกล้เคียงความจริงมากที่สุด  จะนำมาซึ่งความมีเสถียรของระบบในองค์กร  หากระบบด้านขายไม่เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพที่ดีพอ  การทำงานมีความซับซ้อนไม่ชัดเจน  และรวมไปถึงการแชร์ผลประโยชน์จากยอดขายไม่ลงตัว ย่อมส่งผลอย่างมากต่อการบริหารงานในภาพรวม

            และทั้งหมดมันจะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อเราใส่ข้อมูลลงไปเพื่อให้เกิดผล พนักงานระดับปฎิบัติการ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายขายหรือการตลาด ต้องมาเรียนรู้และเริ่มต้นปูพื้นฐาน และพัฒนาไปพร้อมๆกัน เพื่อที่จะได้มีเป้าหมายร่วมกัน คิดเห็นในทางเดียวกัน ซึ่งทั้งหมดจะถูกรวมอยู่ไว้ในการจัดอบรมที่ทางบริษัทจัดขึ้น นั้นคือข้อดีที่จะวัดความเป็นไปของบริษัทนั้นๆได้

            การที่ต้องดูแลการทำงานของฝ่าย Sale นั้น จำเป็นจะต้องมีรูปแบบที่รวดเร็ว ถูกต้องในการทำงาน หากมีสิ่งใดติดขัดจะส่งผลต่อการทำงานในภาพรวมอย่างแน่นอน พนักงานในส่วนของ Sale Support จึงเป็นส่วนงานที่มีความสำคัญมากเช่นกัน เมื่อองค์กรใดที่ต้องการสร้างระบบด้านงานขายในภาพรวมทั้งหมดให้มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด และยั่งยืนตลอดไป

image : salesforaccountants.com

Don't miss the stories follow and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.

ข้อดีของการจัดอบรมพนักงานฝ่ายการตลาด

การตลาดออนไลน์ สำหรับฝ่ายขาย

Related posts
Your comment?
Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

error: Content is protected !!