2:28 pm - Saturday October 20, 2018

การติดตั้งโอริง

การติดตั้งโอริง

การใช้โอริงยาง สำหรับอุปกรณ์และชิ้นส่วนต่างๆ ในการใช้งานจำเป็นจะต้องทำการติดตั้ง  ซึ่งการติดตั้งโอริง  สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท โดยแบ่งตามการใช้งาน ดังนี้

1 โอริงยางที่ทำการติดตั้งกับอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนอยู่กับที่ ไม่มีการเคลื่อนไหวไปในทิศทางต่างๆ  อย่างเช่น โอริงที่ตั้งตั้งกับข้อต่อ หน้าแปลนระหว่างท่อกับเครื่องจักร ข้อต่อระกว่างท่อกับอุปกรณ์ต่างๆ

2   โอริงที่ทำการติดตั้งกับอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนที่ไปในทิศทางต่างๆ  อย่างเช่น ส่วนประกอบของกระบอกสูบที่มีการเคลื่อนไหวไปมา

ซึ่งนอกจากโอริงจะทำหน้าที่ในการป้องกันการรั่วแล้ว ยังต้องมีคุณสมบัติทนต่อการสึกหรอและทนต่อการเสียดเสียในการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์ที่ติดตั้งร่วมด้วย  และการติดตั้งโอริงกับชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่มีการเคลื่อนที่นั้น จึงควรระมัดระวัง และคิดถึงค่าความดันและแรงเสียดสีด้วย

การติดตั้งโอริงกับชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่มีการเคลื่อนที่ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 แบบด้วยกัน

1 โอริงที่ทำการติดตั้งกับชิ้นส่วนและอุปกรณ์ระหว่างที่มีการเคลื่อนที่ หรือเรียกว่า  Male Seal ซึ่งก็คือโอริงที่นำมาติดตั้งกับลูกสูบ โดยลูกสูบจะเป็นตัวที่เคลื่อนที่เข้าออกในกระบอกสูบ ขอยกตัวอย่างเพิ่มเพื่อสร้างความเข้าใจยิ่งขึ้น  โอริงที่จะต้องติดตั้งอยู่ในลูกสูบของกระบอกไฮดรอลิก หรือกระบอกสูบลม

2 โอริงที่ทำการติดตั้งกับชิ่นส่วนและอุปกรณ์ขณะที่อยู่กับที่ไม่มีการเคลื่อนไหว หรือเรีกว่า  Feamale Seal คือ โอริงที่ทำการติดตั้งกับชุดของกระบอกสูบในส่วนที่เป็นช่องทางของการเคลื่อนที่ก้านสูบ

ดังนั้น การติดตั้งโอริงกับอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะติดตั้งกับอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนที่ หรือ ไม่มีการเคลื่อนที่ก็ตาม จะต้อง คำนึงถึงการทนต่อการสึกหรอและการต่อต่อการเสียดเสียด้วย เพื่อที่จะได้เลือกโอริงได้เหมาะสมกับงานและทำให้อุปกรณ์สามารถใช้งานได้นาน ไม่เสื่อมสภาพเร็ว

The following two tabs change content below.

อาจารย์โก้ CEO ONLINE

ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน eCommerce Online Marketing ประสบการณ์กว่า 10 ปี บริการรับทำการตลาดออนไลน์ อบรม สัมนา Google Facebook SEO ยินดีให้คำแนะนำการตลาดออนไลน์ และปรึกษาการเริ่มต้น ทำธุรกิจออนไลน์ ฟรี ติดต่อสอบถาม LINE ID : @ceoonline (มี @ ด้วย) หรือ เบอร์โทร. 083-041-5767
Don't miss the stories follow and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.
prev-next.jpg

ร้านอาหารแนะนำบางแสน ร้านชาลิออตบางแสน

prev-next.jpg

ซิลิโคน( SILICONE)

Related posts
Your comment?
Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

error: Content is protected !!