กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดันธุรกิจค้าปลีก รองรับ AEC

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดันธุรกิจค้าปลีก รองรับ AEC

ถ้าจะให้เดาว่าธุรกิจใดที่มีมูลค่าสูงมากเป็นอันดับสองของประเทศ และมีมูลค่ารวมกว่า 1.5 ล้านล้านบาทนั้น คือธุรกิจอะไรและแน่นอนว่าคงเดาได้ไม่ยาก เพราะมี่ไม่กี่ธุรกิจที่สร้างผลกำไรให้ประเทศมากมายขนาดนี้ นั่นคือธุรกิจค้าส่งค้าปลีก

ธุรกิจค้าส่งค้าปลีกมีมาอย่างยาวนานและสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการรายย่อยมากต่อมาก ถึงแม้จะมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยแค่เพียงร้อยละ 7-8 ต่อปีเท่านั้น เมื่อถึงปี  2562 นั้นคาดว่าจะมีมูลค่ารวมที่มากกว่า 1.6ล้านๆ บาท จึงเป็นจุดสำคัญที่จะผลักดันให้ผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกเร่งพัฒนาสินค้าและโมเดลทางธุรกิจ เพื่อสร้างโอกาศทางการค้าให้ได้มากที่สุดต่อไปในอนาคต

ล่าสุดได้มีการตระเตรียมในเรื่องของการผลักดันธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้สามารถเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ โดยได้รับการสนับสนุนจากคุณ อภิรดี ตันตรภรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพานิชย์ ซึ่งมีธุรกิจค้าปลีกที่ผ่านแล้วกว่า 77 รายที่พร้อมเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ MAI

ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมให้ธุรกิจแบบระยะยาว ซึ่งเป็นผลดีกับไทยในอนาคตที่จะเปิด AEC เพื่อรองรับกับการขยายตลาดอาเซียนโดยแท้ และหากต้องการจะแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดให้ได้นั้น ไม่เพียงแต่กระทรวงพานิชย์ กับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเท่านั้นที่มีส่วนสำคัญในการช่วยผลักดัน

ผู้ประกอบการายย่อย ที่มีสินค้าที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานและสินค้ามีความโดดเด่นก็สามารถช่วยให้สมาคมในอาเซียนหันมาสนใจสินค้าไทยได้มากขึ้นได้ ดังนั้นสินค้าที่ดีจึงเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดกำาลังซื้อได้ในอนาคต

Don't miss the stories follow and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.
Filed in

ธุรกิจผ้าไหมไทย ธุรกิจน่าลงทุนในตลาด AEC

วางแผนตลาดธุรกิจ SME อย่างไรให้รุ่ง

Related posts
Comments are closed
error: Content is protected !!