3:37 pm - Saturday September 20, 0081

ผ่อนไม่หมด รถหาย ทำไงดี

 ผ่อนไม่หมด รถหาย ทำไงดี

ซื้อรถมาหลายปี จอดอยู่ดีๆ หายเสียแล้ว ผ่อนก็ผ่อนไม่หมด ค่างวดก็ค้าง เสร็จโจร คำถามมีอยู่ว่าแล้วผู้เช่าซื้อผ่อนไม่หมดต้องจ่ายต่อหรือไม่ แล้วผู้ค้ำประกันจะรอดไหม ทางผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกันไม่จ่าย บริษัทผู้ให้เช่าซื้อจึงฟ้องคดี ให้ชำระทั้งที่ค้างและตามสัญญาที่เหลือพร้อมดอกเบี้ยที่กำหนด

14

เรื่องนี้ผ่านทั้ง 3 ศาล ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา โดยสรุปดังนี้

ผ่อนไม่หมด แต่รถหาย

บริษัทให้เช่ารถ ฟ้องต่อศาลอุทธรณ์ ให้ผู้เช่าซื้อจ่ายตามที่กำหนด ผู้เช่าซื้อให้การว่ายังผ่อนไม่หมด รถหาย ถือว่าสัญญาเช่าซื้อระงับสิ้นลง แม่ว่าทางบริษัทที่ให้เช่าระบุในสัญญาว่าต้องจ่ายให้หมด โดยจะจ่ายแค่ส่วนที่ยังค้างก่อนรถหายซึ่งผู้ค้ำก็เช่นเดียวกัน ศาลชั้นต้นพิพากษา ให้ยกฟ้อง

ถึงศาลอุทธรณ์ให้ทั้งสองจ่ายตามที่กำหนดพร้อมดอกเบี้ย

ทั้งผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำทั้งสองฎีกา โดยสรุปได้ว่าเมื่อรถหายสัญญาเช่าซื้อมีอันระงับลงตามไปด้วย และทางผู้เช่าซื้อก็ไม่ต้องจ่ายค่าเช่าซื้อส่วนที่เหลือ เพราะสัญญาได้ระงับไปแล้ว

แต่ให้จ่ายเป็นเบี้ยปรับที่ศาล ซึ่งจะพิจารณาว่ารถผ่านการใช้งานแล้วมีค่าเสื่อมเกิดขึ้น ศาลจึงได้สรุปค่าเสียหายออกมา ซึ่งจ่ายน้อยกว่ายอดเต็มที่บริษัทให้เช่าซื้อเรียกเก็บ รวมทั้งลดดอกเบี้ยลงอีกด้วย

 เทียบคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4601/2533 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ  http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1425296892

 

The following two tabs change content below.

อาจารย์โก้ CEO ONLINE

ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน eCommerce Online Marketing ประสบการณ์กว่า 10 ปี บริการรับทำการตลาดออนไลน์ อบรม สัมนา Google Facebook SEO ยินดีให้คำแนะนำการตลาดออนไลน์ และปรึกษาการเริ่มต้น ทำธุรกิจออนไลน์ ฟรี ติดต่อสอบถาม LINE ID : @ceoonline (มี @ ด้วย)
Don't miss the stories follow and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.

ลักษณะที่บ่งบอกถึงตัวคุณว่าไม่มีความสุข

Related posts
Comments are closed
error: Content is protected !!