งานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ 2558 ครั้งที่ 19

งานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ 2558 ครั้งที่ 19                                                             

ระยะเวลา: วันพุธที่ 11-วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2558

 • วันเจรจาธุรกิจ 11-13 มีนาคม 2558 (10.00-18.00 น.)
 • วันจาหน่ายปลีก 14-15 มีนาคม 2558 (10.00-21.00 น.)

สถานที่: อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม

อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ขนาดพื้นที่จัดงาน: 30,000 ตารางเมตร

ประเภทสินค้าที่จัดแสดง: เฟอร์นิเจอร์ทุกประเภท ชิ้นส่วน

วัสดุตกแต่งภายใน รวมทั้งสินค้าที่เกี่ยวข้อง

ผู้เข้าร่วมงานเป้าหมาย: ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการสินค้าเฟอร์นิเจอร์

ชิ้นส่วน อุปกรณ์ วัสดุตกแต่งภายใน และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ

ผู้เข้าชมงานเป้าหมาย:

 • วันเจรจาธุรกิจ: ผู้ซื้อ ผู้นาเข้า นักออกแบบ ตัวแทนจาหน่าย

จากต่างประเทศ

 • วันจาหน่ายปลีก: ประชาชนทั่วไป

กิจกรรมพิเศษภายในงาน

 • นิทรรศการ I+D Innovation plus Design Style Cafe (I+D Style):

นิทรรศการพิเศษโครงการส่งเสริมมูลค่าเพิ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์และ

ของตกแต่งบ้านของไทย (T-style) ในรูปแบบร้านกาแฟร่วมสมัย

จัดจาหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าไลฟ์สไตล์

 • นิทรรศการ Design Excellence Award (DEmark): นิทรรศการ

เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านที่ได้รับรางวัล DEmark และรางวัล

G-mark จากประเทศญี่ปุ่น ประจาปี 2014

 • นิทรรศการ Thailand Trust Mark (TTM): คูหาประชาสัมพันธ์

ตราสัญลักษณ์ TTM และส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าคุณภาพ

 • Design Plant: แสดงผลงานของนักออกแบบที่มีเอกลักษณ์

โดดเด่นเฉพาะตัว หรือผลงานที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง

นักออกแบบและผู้ประกอบการ

 • Young Designer Showcase: นาเสนอผลงานการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ของนักศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้กับสถาบันการศึกษาได้มีช่องทางส่งเสริมนักศึกษาที่มีศักยภาพได้นาเสนอผลงานการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ออกสู่ตลาดจริง
 • Small Order OK (SOOK): ผู้เข้าร่วมงาน TIFF ยินดีต้อนรับลูกค้าไม่ว่าจะสั่งผลิตจานวนมากหรือน้อย พร้อมปรับดีไซน์ตามต้องการโดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการนี้จะติดโลโก้ SOOK ณ คูหาของตน
 • Business Matching
 • สัมมนาต่างๆ

ทำไมต้องเข้าร่วมงานนี้:

 1. เป็นงานแสดงสินค้าที่รวบรวมจัดแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์

หลากหลาย ตั้งแต่ผลงานระดับท้องถิ่นจนถึงสินค้าดีไซน์ระดับสูง

 1. โอกาสในการจัดแสดงสินค้าและพบปะกับผู้ซื้อ/ผู้นาเข้า ตัวแทนจาหน่าย ห้างสรรพสินค้า นักออกแบบ สถาปนิก จากหลากหลายประเทศ ที่มีการเชิญชวนโดยสานักงานกระทรวงพาณิชย์ในต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา กลุ่มสหภาพยุโรป ตะวันออกกลาง แคนาดา ออสเตรีย และกลุ่มประเทศอาเซียน 3. โอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และศึกษาแนวทาง การออกแบบสินค้าใหม่ๆ 4. ร่วมสร้างมูลค่าการส่งออกสินค้าเฟอร์นิเจอร์ไทย (มูลค่าซื้อขายภายในงาน TIFF ปี 2557 ประมาณ 315.3 ล้านบาท) 5. ร่วมสร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางงานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์แห่งเอเชีย 6. โฆษณาบริษัทฟรีใน www.thailandinternationalfair.com 7. การจับคู่ธุรกิจ Business Matching ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่าย โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ผู้จัดงาน: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

563 ถ.นนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000

โทรศัพท์: 0 2507 8361-4 โทรสาร: 0 2547 4281, 0 2547 4266

อีเมล์: tiff@ditp.go.th เว็บไซต์: www.thailandfurniturefair.com,

www.thaitradefair.com

ผู้สนับสนุนการจัดงาน:

 • กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

โทรศัพท์: 0 2345 1269-70 โทรสาร: 0 2345 1281-83

 • สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย

โทรศัพท์: 0 2973 3411-2 โทรสาร: 0 2973 3413

 1. ที่อยู่ติดต่อ

       นิสารัตน์ สืบสันติวงศ์

388 อาคารสีดา ห้อง 602 ถนนมเหสักข์ บางรัก กรุงเทพฯ 10500

 

Don't miss the stories follow and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.
Related posts
Comments are closed
error: Content is protected !!