9:59 am - Saturday February 29, 2020

คำคม ความสำเร็จ

ความสำเร็จ

ความสำเร็จไม่ได้เกิดจากความฉลาดเสมอไป

แต่เกิดจากการรู้จักนำไปใช้ให้เป็น

 

 

ความสำเร็จของคนเราทุกคนไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่ที่บุคคลนั้นๆจะนิยามหรือตั้งเป้าหมายของความสำเร็จไว้แค่ไหน ในความเป็นจริงเราจะเห็นได้ว่า ความสำเร็จไม่ได้เกิดจากความเก่ง ฉลาดเสมอไป

แต่แท้ที่จริงแล้ว ความสำเร็จเกิดจากการรู้จักนำเอาที่ได้เรียนมา สิ่งที่รู้ สิ่งที่ถนัดไปปฏิบัติจนเกิดผล เป็นที่น่าพอใจ จนกลายเป็นความสำเร็จโดยเฉพาะบุคคลนั้นๆมากว่า

 

Don't miss the stories follow and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.

คำคม สอนใจ

Related posts
Comments are closed
error: Content is protected !!